Iju, kainōknōk (woven star)

Iju, kainōknōk (woven star)

Iju, kainōknōk (woven star)
mālwe (coconut frond midrib)
kimej (coconut leaves from new shoot)
libbukwe / likajjid (cowrie shells)
ED# 14927

Iju in ej m̗ōttan kainōknōk ko rōkāāl. Men in kab bar jet kainōknōk ko n̄an ilowaan juon em̗. Ewōr jiljino koon iju in im rej komman jan malwe, kimej ko, im kab kainoknoke kon likajjid (ak libbukwe). Ej kōm̗m̗an jān mālwe, kimej im kainōknōk kōn libbukwe. Rej kori mālwe ko kōn maan̄ ko. Innām, rej kab eo̗outi libbukwe ko n̗a ippān mālwe ko kōn kimej ko.

This woven star is modern decor. Today, this, along with a few other ornaments, are used for house decorations. This star has six triangles made from coconut midrib and coconut leaves from the new shoot, and is decorated with money cowrie shells. The coconut midribs are wrapped with the pandanus leaves. Then, the shells are added using the coconut leaves from the new shoot.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *