Iju, kainōknōk (woven star)

Iju, kainōknōk (woven star)

Iju, kainōknōk (woven star)
mālwe (coconut frond midrib)
kimej (coconut leaves from new shoot)
libbukwe / likajjid (cowrie shells)
ED# 14882

Iju in ej m̗ōttan kainōknōk ko rōkāāl im ri-raan kein. Men in kab bar jet kainōknōk ko n̄an ilowaan juon em̗. Ewōr l̗alem koon iju in. Ej kōm̗m̗an jān mālwe, kimej im kainōknōk kōn libbukwe. Rej kori mālwe ko kōn maan̄ ko. Innām, rej kab eo̗outi libbukwe ko n̗a ippān mālwe ko kōn kimej ko.

This woven star was created by contemporary weavers. This and other ornaments used as household decorations. The star has five triangles. It is made from coconut midrib and coconut leaves from the new shoot, and is decorated with money cowrie shells. The coconut midribs are wrapped with the pandanus leaves. Then, the shells are added using the coconut leaves from the new shoot.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *